Վայրը՝ Հարավային դպրոց

Ժամկետը՝ հունիսի 8-ին՝ ժամը 10:00

Մասնակիցներ՝ 3.1 և 3.2 դասարանների ծնողներ, վերոնշյալ դասարանների դասվարներ, դասարաններում դասավանդող օտար լեզվի ուսուցիչներ

3.1 դասարանի ծնողական սեմինարի օրակարգը

3.2 դասարանի ծնողական սեմինարի օրակարգը

0