4-րդ դասարանի գիտելիքների ստուգումների կազմակերպման մասին

31.05.2022թ.

Հրաման-22-225

 1. Հարավային դպրոցի 4-րդ դասարաններում մայրենի լեզվից, մաթեմատիկայից ուսումնական երրորդ շրջանի, տարեկան ուսումնական գործունեության արդյունքներն ամփոփել մայիսի 31-ին՝ մինչև ժամը 18.00.
 2. Պետական ստուգման մասնակից սովորողը հրամանգրվում է, երբ չունի ուսումնառության պայմանագրով որոշված վճարման պարտքեր, ամփոփված են տարեկան ուսումնական գործունեության արդյունքները:
 3. Պետական ստուգման մասնակիցներին հրամանագել մայիսի 31-ին՝ մինչև 18:00:
 4. Հաստատել Հարավային դպրոցի 4-րդ դասարանի սովորողների գիտելիքների ստուգման ժամանակացույցը և հանձնաժողովների կազմերը, կազմակերպման կարգը ըստ հավելվածների (հավելված 1, 2,).
 5. Մայրենի լեզվից ստուգումը կազմակերպել հունիսի 10-ին, մաթեմատիկայից՝ հունիսի 13-ին, սկիզբը՝ ժամը 10:00.
 6. Գրասենյակի ղեկավարին սովորողներին անհատապես ծանոթացնել հրամանին և կարգին:
 7. 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգումն անցկացվում է ստուգատեսային ճամբարի ընթացքում

Հարավային դպրոցի  ղեկավար՝   Շամիրամ Պողոսյան

Նախապատրաստական աշխատանք

 • աշխատանքից երկու օր առաջ գրանցվում է յուրաքանչյուր սովորողի անհատական համակարգչի մակնիշը (հեռախոսով ստուգմանը մասնակցելը արգելվում է) և տեխնիկական վիճակը․ համացանցին միանալը, word ծրագրի ակտիվությունը, էլեկտրոնային փոստի աշխատանքը․
 • դպրոցում լինում է 4-5 լրացուցիչ նեթբուք կամ նոթբուք․

Աշխատանքի օրը

 • դասասենյակները, սրահները մաքուր են, օդափոխությունը ապահովված, առկա են վարդակներ
 • սեղանների և աթոռների քանակը սովորողների թվին համապատասխանում է․
 • սովորողների անհատական համակարգիչները լիցքավորված են․
 • սովորողներն իրենց հետ ունեն ջրով շիշ, լիցքավորման լար
 • ստուգումից առաջ սովորողները մասնակցում են ընդհանուր պարապմունքին
 • պատասխանատուները ներկայացնում են աշխատանքի կազմակերպման ընթացքը, պատասխանում սովորողների հարցերին
 • աշխատանքին հատկացվում է 60 րոպե․
 • աշխատանքը ավարտելուց հետո սովորողն այն ուղարկում է իր մայրենիի/ մաթեմատիկայի դասավանդողի էլեկտրոնային փոստին, ապա հրապարակում իր բլոգում․
 • ավարտից հետո կայքում հրապարակվում են թեստերի նմուշները, պատասխանները գնահատման ռուբրիկը․
 • արդյունքների մասին սովորողները տեղեկանում են անհատական էլեկտրոնային փոստից՝ մինչև ժամը 20։00-ն․
 • օրվա ընթացքում սովորողը հրապարակված ինքնագնատման ուղեցույցով ստուգում, գնահատում է իր աշխատանքը․
 • սովորողներին սպասող ծնողները մասնակցում են Վայոց ձորի ճամբարի հանրայնացման կլոր սեղանին:

Հավելված
2021-2022 ուսումնական տարվա
4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման հանձնաժողովների կազմը

ԱՌԱՐԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԸ ՀՍԿՈՂ ԿԱԶՄԸ ՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
Մայրենի 10.06.2022 Վիկա Հովսեփյան

Աննա Թամրազյան

 

 

Սուսաննա Հայրապետյան
Մարգարիտա Հովնանյան
Մաթեմատիկա Սուսաննա Հայրապետյան

Աննա Թամրազյան

 

Լյովա Սարգսյան

Անի Հակոբյան

Իրավական հիմքերը

Հավելված 2
Չորրորդ դասարանցիների տարեվերջյան ստուգատեսը մայրենիից

Հանրակրթության պետական չափորոշչով՝ տարրական կրթության ծրագրի «Հայոց լեզու» ուսումնական բնագավառի նպատակաուղղվածությունը.

մայրենի լեզվով` բանավոր և գրավոր խոսքի միջոցով սեփական մտքերը, հույզերն արտահայտելու, մարդկանց հետ հաղորդակցվելու, շրջապատող աշխարհը և մարդկանց հասկանալու, բնության, հասարակության և մարդու մասին գիտելիքներ ստանալու, հայերենով ստեղծված գրական-գեղարվեստական ստեղծագործություններին հաղորդակից դառնալու, սեփական ստեղծագործական ունակությունները դրսևորելու և զարգացնելու նախնական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը:

Կրթահամալիրում գործող մայրենի լեզվի ծրագրով որոշված խնդիրները.

· գրավոր ու բանավոր ճիշտ խոսքի և հստակ արտահայտման անհրաժեշտ հմտությունների մշակում.

· սովորողի խոսքային ինքնարտահայտման պահանջմունքի պահպանում ու զորացում.
-մեդիահմտությունների անընդհատ զարգացման միջոցով խոսքի, ստեղծագործական մտահղացումների հրապարակայնացում, հանրայնացում (բլոգի, կայքի, սոցցանցի և վիրտուալ այլ միջոցներով).

· վերլուծական ու նկարագրական հմտությունների, ստեղծագործական, քննադատական մտածողության զարգացում.
– լեզվաբանական գիտելիքների յուրացման և լեզվական նյութի միջոցով՝ սովորողների ընդհանուր կրթական հայացքների շրջանակի ընդարձակում.

· hամացանցային տեղեկատվական դաշտում կողմնորոշվելու կարողություն, բառարաններից և տեղեկատու աղբյուրներից օգտվելու հմտության զարգացում։

Բովանդակությունը
Ստուգատեսն ուղղված կլինի սովորողի հետևյալ կարողությունների և հմտությունների ներկայացմանը.
· բանավոր խոսքի արտահայտման անհրաժեշտ հմտություններ
· գրավոր խոսքի արտահայտման անհրաժեշտ հմտություններ
· ՏՀՏ միջոցների և համացանցի գործածման հմտություններ
· բլոգավարական հմտություններ

1. գրավոր խոսք
Բովանդակությունը.
· ընթերցած նյութի ընկալման ստուգում
· քերականական աշխատանքներ
· ազատ շարադրանք՝ տրված վերնագրով
Աշխատանքը կատարվում է word ձևաչափով, որի մեջ նշվում են.
· անուն-ազգանուն,
· դասարան
. դպրոց
· բլոգի հասցե (հղում),
· էլ. հասցե
Սովորողը աշխատանքը կատարելուց հետո word փաստաթուղթը դարձնում է pdf , տեղադրում է իր բլոգում և ուղարկում է տրված հասցեով:

2. բանավոր խոսք
մայիսի 30-ից հունիսի 9. Բլոգավարության ներկայացում: Սա ընտանեկան նախագիծ է, որը սովորողը կատարում է տանը: Ներկայացնում է իր բլոգը, պատմում իր բլոգավարության մասին, ներկայացնում լավագույն նախագծերը և այլն: Իր երեխայի բլոգային աշխատանքի մասին պատմում է նաև ծնողը:
մայիսի 30-ից հունիսի 10. Օրվա լուսաբանում՝ պատում տեսապատում ձայնագրություն հարցազրույց

Կազմակերպումը
Գրավոր աշխատանք՝ հունիսի 10
Ստուգատեսն ընթանում է ճամբարային աշխատակարգով՝ իր մեջ ներառելով վերը նշված գործունեությունները:
Սովորողը ստուգատեսին գալիս է իր համակարգչով, տեսանկարելու, ֆոտոնկարելու, ձայնագրելու համար նախատեսված գործիքներով:
Սովորողն իր բլոգում բացում է մայրենիի ստուգատեսի էջ, որտեղ տեղադրվում են ստուգատեսային բոլոր նյութերը:

Չրրորդ դասարանցիների տարեվերջյան ստուգատեսը մաթեմատիկայից

Ստուգատեսը հարթակ է, որտեղ սովորողը դրսևորում է չորս տարվա ընթացքում ձեռք բերած կարողությունները մաթեմատիկայից: Ստուգատեսը իրականացվում է տարբեր բաժիննեում: Սովորողը ստուգատեսի գալիս է իր համակարգչով: Սովորողի բլոգում ներբեռնված է լինում ստուգատեսի ֆայլը:

Գրավոր աշխատանքը՝ հունիսի 13-ին
Մաթեմատիկայից գրավոր ստուգումը կազմակերպվում է նախօրոք կազմված թեստերի միջոցով: Թեստերի չորս տարբերակ տեղադրվում են մաթեմատիկայի ուսումնական կենտրոնի ղեկավարի google drive-ում՝ google drive forms տեսքով (ինչպես մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի առաջադրանքները): Ստուգմանը սովորողները գալիս են իրենց անհատական համակարգիչներով (լրիվ լիցքավորած): Սովորողների ներկայությամբ կատարվում է վիճակահանություն և որոշվում է տարբերակը: Որոշված ժամին այդ տարբերակը տեղադրվում է դպրոցի կայքում: Սովորողները բացում են առաջադրանքը և համապատասխան տեղում լրացնում անհրաժեշտ պատասխանները: Առաջադրանքը վերջացնելուց և ստուգելուց հետո, կամ հատկացված ժամանակը լրանալուց հետո սովորողը սեղմում է ներքևի կոճակը:

Школа предоставляет резервные компьютеры. При необходимости учащемуся оказывается техническая помощь.Организация тестирования заранее представляется учащимся, родителям и размещается на сайте школы.
Процесс проверки снимается на видео, так как он транслируется в прямом эфире.

Школа предоставляет резервные компьютеры. При необходимости обучаемому оказывается техническая помощь.

Форма теста предоставляется учащимся и родителям заранее и размещается на сайте школы.

Процесс проверки снимается на видео, так как он транслируется в прямом эфире.

Директор Южной школы: Шамирам Погосян