4-րդ դասարանի սովորողները պատմում են մաթեմատիկայի գիտելիքների ստուգման ընթացքի մասին:

0