Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 1-5-րդ դասարաններ

1-ին և 2-րդ դասարանի սովորողները կանգնում են ընդհանուր պարապմունքի սրահի հյուսիսային մասում

3-5-րդ դասարանի սովորողները կանգնում են ընդհանուր պարապմունքի սրահի հարավային մասում

Լուսաբանող՝ Անուշ Ներսիսյան

Ծրագրում