Մասնակիցներ՝  4-րդ դասարանի սովորողներ

ժամկետ՝ մայիսի 27-հունիսի 7

Նպատակ՝ գրանցել 4-րդ դասարանն ավարտող սովորողների գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները

Ստուգատեսի բաղկացուցիչներ

Լեզվական գործունեություն

Մաթեմատիկական գործունեություն

Բլոգային ստուգատես

Մարզական գործունեություն

Բարձունքի հաղթահարում

Արդյունքներ

Մայրենիի ստուգատեսային ճամբարի ամփոփում

4-րդ դասարանի գիտելիքների ստուգում մայրենիից

Մաթեմատիկային ստուգատեսային ճամբար

4-րդ դասարանի գիտելիքների ստուգում մաթեմատիկայից

0