Երկարացված օրվա խմբով ՝ նախագծի շրջանակներում. Թե ինչպես ստեղծվեց մեր փոքրիկ ծաղկանոցը՝

Մեր փոքրիկ այգին
0