Հարավային դպրոցի 3,2 դասարանում հայտնաբերվել է Քութեշի մեկ դեպք, դպրոցի բուժքրոջ կողմից ձեռնարկվել են համապատասխան բժշկական միջոցներ դասարանը ախտահանելու ուղղությամբ:

0