Թամարա Մարիմյանի նախագիծ

Մարինե Մանուկյանի նախագիծ

Արաքս Հովհաննիսյանի նախագիծ

Լուսինե Նազարյանի նախագիծ

Կիմա Ստեփանյանի նախագիծ