Հարավի գինեգործները ստեղծագործում են խաղողի հատիկներով։

Խաղողախաղ-տառախաղ

0