The Liar by Hovhannes Tumanyan

The Liar by Hovhannes Tumanyan

«Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն» նախագծի շրջանակում 5-րդ դասարանի մեր նոր սովորող Մարգարիտա Վերմիշյանը իր ձեռքով պատրաստած թղթե հերոսներով ներկայացնում է Թումանյանի Սուտասանը անգլերեն:  ...