Սոնա, Լիիթ և ընկերներ. Հարավի սաները այսօր, բակում կավճանկարչության և ամրակների մրցույթ  էին  հայտարարել, որտեղ եղան միայն հաղթեղներ

Կավճանկարչություն և մրցույթ
0