3.2 դասարանի սովորողների ուսումնական տարվա առաջին օրը մեկնարկվեց՝ գրքերի ստեղծման գործընթացին ծանոթանալով։ Սովորողները այցելեցին «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն։