2021-2022 ուստարվա երթուղիներ, վարորդներ և պատասխանատուներ