4-րդ դասարանի գիտելիքների ստուգումների կազմակերպման մասին

Նախագիծ
Հրաման՝ 21-457
01.06.2021թ. 

Հիմք ընդունելով ԿԳ նախրարի 2021 թ.  4 մարտ N 324 Ա/2  հրամանով հաստավել է գիտելիքների ստուգման կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը:

  1. Հարավային դպրոցի 4-րդ դասարաններում մայրենի լեզվից, մաթեմատիկայից ուսումնական երրորդ շրջանի, տարեկան ուսումնական գործունեության արդյունքներն ամփոփել մայիսի 31-ին՝ մինչև ժամը 18.00.
  2. Պետական ստուգման մասնակից սովորողը հրամանգրվում է, երբ չունի ուսումնառության պայմանագրով որոշված վճարման պարտքեր, ամփոփված են տարեկան ուսումնական գործունեության արդյունքները:
  3. Պետական ստուգման մասնակիցներին հրամանագել հունիսի 4-ին՝ մինչև 18:00(4-րդ դասարանի սովորողների ցուցակ):
  4. Հաստատել Հարավային դպրոցի 4-րդ դասարանի սովորողների գիտելիքների ստուգման ժամանակացույցը և հանձնաժողովների կազմերը, կազմակերպման կարգը ըստ հավելվածների (հավելված 1, 2,).
  5. Մայրենի լեզվից ստուգումը կազմակերպել հունիսի 8-ին, մաթեմատիկայից՝ հունիսի 10-ին, սկիզբը՝ ժամը 10:00.
  6. Գրասենյակի ղեկավարին սովորողներին անհատապես ծանոթացնել հրամանին և կարգին:
  7. 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգումն անցկացվում է ստուգատեսային ճամբարի ընթացքում

Հարավային դպրոցի  ղեկավար՝    Շ.Պողոսյան

Հավելված
2020-2021 ուսումնական տարվա
4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման հանձնաժողովների կազմը

ԱՌԱՐԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԸ ՀՍԿՈՂ ԿԱԶՄԸ ՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
Մայրենի 08.06.2021 Սեդա Խաչատրյան
Լենա Ղազարայն
Անահիտ ՄելքոնյանՄարգարիտա Հովնանյան
Մաթեմատիկա 10.06.2021 Լուսինե Գասպարյան
Լենա Ղազարյան
Սեդա Խաչատրյան
Թամարա Մարիմյան

Իրավական հիմքերը

Հավելված 2

Չորրորդ դասարանցիների տարեվերջյան ստուգատեսը մայրենիից

Չորրորդ դասարանցիների տարեվերջյան ստուգատեսը մաթեմատիկայից

Դպրոցը ապահովում է պահուստային համակարգիչներ: Անհրաժեշտության դեպքում սովորողին ցուցաբերվում է տեխնիկական օգնություն:

 

Հարավայինդ պրոց-պարտեզի ղեկավար՝ Շամիրամ Պողոսյան