12:00՝ Նոյեմբերյան նախագծերի ընտրանի՝ ապրումի նախագծեր, համակցված ուսուցում Քնարիկ Ներսիսյան և ընկերներ՝

Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ. Ներկայացնում է Նաիրուհի Համբարձումյանը

Թիկունքն առաջնագիծ, ներկայացնում է Շամիրամ Պողոսյանը

Արցախ-Հայաստան նոր համակեցություն, համակցված ուսուցում. Ներկայացնում է Շամիրամ Պողոսյանը

Արտակարգ օրերում ծեսով ուսուցում. Ներկայացնում է Մարիամ ՄՆացականյանը