« Արևների  շարք»

«Զար, զընգը»

«Տիտոխիկ»

Ախ ի՜նչ լավ են

«Խնոցի»

«Գնացեք տեսեք»

Այլլի հո

Օտարալեզու երգեր՝

Ազգային պարեր