դասավանդողներ

5 տարեկանների դասվար

1-ին դասարանի դասվարներ

2-րդ դասարանի դասվար

3-րդ դասարանի դասվարներ

Մայրենիի դասավանդողներ

Մաթեմատիկայի դասավանդող

Հայրենագիտության դասավանդող

Բնագիտության դասավանդող

Օտար լեզվի դասավանդողներ

Երաժշտության դասավանդող

Տեխնոլոգիայի դասավանդող

Շախմատի դասավանդող

Ֆիզարձակուրդում գտնվող դասավանդողներ

 

2+