դասավանդողներ

5 տարեկանների դասվար

Կրտսեր առաջին դասարանի դասվար

1-ին դասարանի դասվար

2-րդ դասարանի դասվարներ

3-րդ դասարանի դասվարներ

Մայրենիի դասավանդողներ

Մաթեմատիկայի դասավանդող

Հայրենագիտության դասավանդող

Բնագիտության դասավանդող

Օտար լեզվի դասավանդողներ

Երաժշտության դասավանդող

Տեխնոլոգիայի դասավանդող

Շախմատի դասավանդող

Ֆիզարձակուրդում գտնվող դասավանդողներ

 

 

2+